Balony reklamowe

Balony reklamowe

W dzisiejszych czasach wielką rolę w reklamie odgrywają gadżety reklamowe. Są to przedmioty o efektownym wyglądzie, których walory wizualne oraz inne pomagają przyciągać uwagę klientów. Gadżety te mogą być szczególnie efektowne, jeśli są na nich nadrukowane rozmaite treści. Nadruk dzieli się umownie na trwały i zmywalny. Gadżety reklamowe z nadrukiem stałym są znacznie droższe, dlatego też coraz częściej stosuje się nadruk zmywalny. Każdy reklamodawca musi bowiem liczyć się z kosztami kampanii reklamowej, którą prowadzi.

Powyższa teza może być zobrazowana za pomocą przykładu. Balony reklamowe z nadrukiem zmywalnym są coraz częściej dystrybuowane wśród potencjalnych klientów firm. Potencjalni klienci dzielą się zaś na grupy docelowe. Każda z tych grup charakteryzuje się odrębnymi potrzebami, gustami, oczekiwaniami, itp., jeśli chodzi o treść reklamy i przedmioty, które chcieliby nabyć. Jest to ważne, ponieważ nadruk zmywalny przedstawia z reguły treści, wyrażone słownie lub graficznie, przeznaczone dla konkretnej grupy docelowej.

Grupą taką mogą być dzieci, kobiety, mężczyźni, itp. Balony reklamowe z nadrukiem zmywalnym są najlepszą metodą dotarcia do każdej z nich. Prezentują one treści atrakcyjne z punktu widzenia każdej z nich. Dla dzieci taki nadruk zmywalny może przedstawiać postaci z kreskówek, dla kobiet może to być np. reklama odzieży lub kosmetyków, dla mężczyzn natomiast reklama może nawiązywać do motoryzacji, elektroniki, sportu, itp.

Nadruk zmywalny, poza różnicą w cenie, odróżnia się także od nadruku trwałego złożonością treści. Ponieważ zmywalny nadruk z założenia ma w pewnym momencie zniknąć, balony reklamowe z takim nadrukiem zawierają znacznie mniej treści niż te z nadrukiem trwałym. Podobna zasada obowiązuje w przypadku wszystkich innych gadżetów reklamowych.

Z tego powodu dzieci są rzadko grupą docelową, dla której produkuje się gadżety z nadrukiem zmywalnym. Dzieci lubią bowiem treści bardziej rozbudowane. Z drugiej jednak strony sam fakt zmycia, czy też „zniknięcia” nadruku może być dla najmłodszych dzieci fascynujący. Wszystko zatem zależy od kreatywności producenta. Jest wiele sposobów, aby przyciągać uwagę najmłodszych, tak jak i wszystkich innych klientów.

Comments are closed.

Post Navigation