Gadżety świąteczne

Gadżety świąteczne

W dzisiejszych czasach instytucje publiczne bardzo często prowadzą działania o charakterze marketingowym. Jest to spowodowane chęcią promocji własnej, propagowania własnych dokonań, a także często chęcią przekonania ludzi do danej inicjatywy, wartości czy idei. Działania, o których mowa, mogą być bardzo różne. Najczęściej są one tożsame z działaniami stosowanymi przez firmy prywatne. Szczególnie silnie niektóre instytucje promują się w okresie Bożego Narodzenia, które jest świętem lubianym i o bogatej symbolice, stąd promocja w tym okresie jest opłacalna. Wśród licznych działań quasi marketingowych wymienić można dystrybucję gadżetów reklamowych, które nazwać można w tym wypadku świątecznymi. Read More →