Gadżety świąteczne

Gadżety świąteczne

W dzisiejszych czasach instytucje publiczne bardzo często prowadzą działania o charakterze marketingowym. Jest to spowodowane chęcią promocji własnej, propagowania własnych dokonań, a także często chęcią przekonania ludzi do danej inicjatywy, wartości czy idei. Działania, o których mowa, mogą być bardzo różne. Najczęściej są one tożsame z działaniami stosowanymi przez firmy prywatne. Szczególnie silnie niektóre instytucje promują się w okresie Bożego Narodzenia, które jest świętem lubianym i o bogatej symbolice, stąd promocja w tym okresie jest opłacalna. Wśród licznych działań quasi marketingowych wymienić można dystrybucję gadżetów reklamowych, które nazwać można w tym wypadku świątecznymi.

Instytucje publiczne dystrybuują takie gadżety świąteczne poprzez rozdawanie ich we własnych siedzibach. Otrzymują je wówczas wszyscy interesanci, lub np. tylko dzieci. Zależy to od potrzeb i od charakteru danego gadżetu. W innych wypadkach mogą one być rozdawane w miejscach innych niż teren urzędu w tym także w centrach miast, przy ruchliwych skrzyżowaniach, w okolicach ważnych punktów miasta, ale również w centrach handlowych, w parkach, itp. Wszędzie tam, gdzie przebywa regularnie dużo ludzi. Promocja instytucji w takich miejscach jest bardzo opłacalna.

Gadżety świąteczne podzielić można na przedmioty, które samym swoim charakterem pasują do Bożego Narodzenia, jak m. in. choinki, bałwanki, figurki Mikołaja, szopki bożonarodzeniowe, itp., a także na te, które nawiązują do Bożego Narodzenia jedynie poprzez nadruk. Tutaj wymienia się najczęściej wyroby spożywcze (w tym słodycze), jak również zabawki, baloniki, naklejki, itp.

Bez względu na swój charakter, gadżety świąteczne muszą nosić nie tylko nadruki nawiązujące do Bożego Narodzenia, ale także zawierające promocję danej instytucji publicznej. Taka promocja jest wówczas pełna a inwestycja z tym związana – jak najbardziej opłacalna. Dlatego też nadruki na takich gadżetach zwykle są rozbudowane i zawierają często logo danej instytucji publicznej.

Comments are closed.

Post Navigation