Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Zanim zainstalowana zostanie kasa fiskalna, należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie jest wzorem numer 1 do rozporządzenia Ministra Finansów opisującego kasy rejestrujące, czyli fiskalne. Kasy fiskalne muszą być rejestrowane i zgłaszane, aby były urządzeniem działającym legalnie. Jeśli nie są to kasy fiskalne w dużej ilości, lecz jedna kasa fiskalna, wówczas podatnik korzysta z wzoru numer 2 do danego rozporządzenia. Jeśli przedsiębiorca nie złoży zawiadomienia, wówczas nie będzie mógł odliczyć kwoty od podatku. Zatem jest o co walczyć, bo jest to kwota 700 złotych. Konieczna jest też fiskalizacja na Kasy fiskalne. Co to takiego jest?

Jest to sporządzenie raportu fiskalnego dobowego i wydruk raportu fiskalnego dobowego, a ostatecznie dołączenie go do książki kasy. Kasy fiskalne muszą być legalizowane oraz fiskalizowane. W terminie tygodnia od dnia fiskalizacji podatnik zgłasza dane dotyczące kasy do właściwego dla adresu urzędu skarbowego. Nowe przepisy ustawy o podatku VAT precyzują, że podatnik może wykonywać czynności zwolnione od podatku ro urząd skarbowy odlicza zwrot na konto bankowe podatnika w terminie nie dłuższym niż 25 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Ulga obowiązuje przy nabyciu pierwszych kas. Jeśli właściciel danej firmy wymienia kasy na nowe, ponieważ stare są zepsute lub mają awarię, to ulga nie jest już możliwa. Ulga ma charakter jednorazowy.

Jeśli jednak podatnicy przed upływem trzech lat od zakupu na Kasy fiskalne zakończą działalność, rozpoczną likwidację firmy, ogłoszą upadłość, sprzedadzą firmę lub przeprowadzą odliczenie niezgodnie z przepisami to będą musieli oddać kwotę otrzymaną jako ulga od urzędu skarbowego. Kasy fiskalne należy kupować i stosować zgodnie z przepisami. Podsumowując, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania. Zanim zakupimy kasę fiskalną musimy poznać przepisy i dokładnie je stosować, krok po kroku. Jeśli nie potrafimy zrobić tego samodzielnie, poprośmy o pomoc inne osoby. To najlepszy sposób na zastosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów.

Comments are closed.

Post Navigation