Strzelanie
z ostrej (krótkiej i długiej) prowadzone pod nadzorem instruktorów

<< Powrót